​Andorra, queda’t a casa, l’UdA està amb tu!

Des de l’Escola d’educació de la Universitat d’Andorra sorgeix la proposta Andorra queda’t a casa.

El triple objectiu d’aquest espai és: Fer un recull de produccions educatives, culturals o d’interès general per a escolars, desenvolupades a casa durant aquests dies.Oferir una base de recursos educatius, creats per la Universitat d’Andorra.

Compartir enllaços educatius externs.

Per poder participar només cal seguir els passos indicats a l’apartat a Bases de participació.

Tot el que es necessita en aquests moments és compartir la teva experiència per tal que tots aquests dies siguin més distrets.

CREATIVITAT AL PODER!

S’informa que la Universitat d’Andorra rebutjarà aquell material que inclogui continguts que afectin a la sensibilitat, violència, paraules malsonants o contingut no relacionat amb els objectius del web.