Termes i condicions específics

TERMES I CONDICIONS ESPECÍFICS

Aquests termes i condicions específics complementen els termes i condicions inclosos en l’avís legal, en la política de privadesa i en la política de cookies disponibles en aquest lloc web.

Es consideren usuaris dels serveis que ofereix aquest espai web aquelles persones que sol·liciten a la Universitat d’Andorra (en el successiu, “l’UdA”) que es faci públic a aquest mateix espai web determinat material digital que compleix aquests termes i condicions, així com aquells previstos a l’avís legal, la política de privadesa i la política de cookies d’aquest lloc web.

1. Finalitat d’aquest espai web

L’espai web andorraquedatacasa.uda.ad és un lloc de difusió de material didàctic i de recursos educatius impulsat per l’UdA que, davant el context actual de crisi sanitària causada per la Covid-19 i per la qual moltes persones estan aïllades o confinades, vol facilitar la promoció i difusió d’aquestes eines entre els mateixos visitants de l’espai web, facilitat així l’accés a recursos i, alhora, fomentant la creativitat dels usuaris.

La finalitat específica d’aquest espai web, és la següent:

  • Fer un recull de produccions educatives, culturals o d’interès general per a escolars, desenvolupades a casa durant aquests dies.
  • Oferir una base de recursos educatius, creats per l’UdA.
  • Compartir enllaços educatius externs.

2. Accés

El domini www.uda.ad, que permet l’accés a aquest espai web, és propietat de l’UdA, d’acord amb allò que s’estableix a l’avís legal d’aquest lloc web.

L’accés a aquest espai web i la seva utilització, són gratuïts.

3. Qui pot participar

Les bases de participació recullen les condicions per sol·licitar a la Universitat d’Andorra que s’incorpori material nou a aquest espai web. En aquest sentit, En aquest espai web hi poden participar totes aquelles persones que vulguin compartir la seva experiència i coneixement amb els infants, ja siguin persones confinades a casa o professionals que estan treballant a primera línia, com sanitaris, comerciants, policies, professionals de la seguretat o bombers, entre altres.

En el cas que les persones que vulguin participar siguin menors d’edat, hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els responsables de tots els actes dels menors al seu càrrec, i que interactuaran en aquest espai web en nom i representació dels menors d’edat de què es tracti.

Les persones que vulguin participar han de facilitar a l‘UdA les següents dades, a través del formulari que es posa a disposició des d’aquest mateix espai web: nom i cognoms, data de naixement, telèfon i adreça electrònica. Les dades introduïdes per l’usuari han de ser exactes, actuals i veraces. En cap cas un usuari podrà facilitar dades d’una altra persona sense l’autorització deguda.

4. Quin material es podrà lliurar a l’UdA

El material que es pot enviar a l‘UdA perquè sigui compartit en aquest espai web, pot consistir en:

– Vídeos: cuinant, fent esport, hàbits d’higiene, aprenent alguna cosa, etc.

– Imatges: dibuixos, fotografies dels arbres que floreixen a la primavera, etc.

– Text: contes (inventats o no), llegendes, recomanacions, poesies, etc.

Tot aquell altre material que l’usuari consideri que pugui complir amb la finalitat de l’activitat i respecti l’establert en l’avís legal i en aquests termes i condicions específics.

Aquest material només es podrà enviar a l’UdA a través del formulari que consta en aquest espai web i seguint les instruccions que s’hi estableixen. El material enviat per qualsevol altre mitjà serà destruït per l’UdA.

En enviar imatges, enregistraments de veu, textos, comentaris i altres continguts per ser publicats en aquest espai web, s’està concedint a l’UdA una llicència no exclusiva i gratuïta d’ús sobre aquests, perquè puguin ser comunicats, posats a disposició del públic i explotats per l’UdA o per tercers designats per aquesta a tot el món, sense limitació temporal i pels mitjans que l’UdA o els tercers que s’escaigui considerin oportuns.

L’usuari que sol·liciti fer ús del servei d’aquest espai web garanteix a l’UdA que tot allò que faciliti a l’UdA per ser publicat a aquest espai web i que sigui objecte de drets d’autor i drets veïns, drets de propietat industrial o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic, no vulnera cap dret d’autor o veí, dret de propietat industrial o posició jurídica d’anàleg contingut econòmic de tercers. En conseqüència, l’usuari s’obliga a mantenir indemne a l’UdA, i a qualsevol tercer al qual l’UdA li pugui concedir cessions i llicències de drets, davant qualsevol reclamació de tercers per la vulneració dels seus drets d’autor i drets veïns, drets de propietat industrial o de les seves posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

5. Característiques del material i procediment de publicació

En aquest espai web no s’hi poden compartir imatges, comentaris ni altres continguts que siguin falsos, inexactes, ofensius o desqualificadors, que promoguin activitats il·legals de qualsevol tipus, que fomentin actituds d’odi, menyspreu o discriminació per motius de nacionalitat, raça, sexe, ideologia, tendència política, orientació sexual o religiosa, que siguin contraris a la moral o l’ordre públic en general, que tinguin caràcter promocional o publicitari, o que vulnerin drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial o drets a la intimitat, l’honor o la pròpia imatge, entre d’altres.

L‘UdA actua de bona fe en la posada a la disposició dels usuaris de la informació i serveis a través d’aquest espai web, i per això es reserva el dret a no publicar o a eliminar qualsevol contingut que consideri contrari a l’anterior i, així mateix, qualsevol contingut que consideri que afecta la seva reputació, a la dels seus empleats i/o a la de terceres entitats. L‘UdA també es reserva el dret a bloquejar l’activitat dels usuaris que incompleixin l’anterior. Tot això sense perjudici que qualsevol persona que es pugui considerar afectada per la publicació de qualsevol contingut, té a la seva disposició el procediment de notificació, retirada i reposició respecte a l’eventual vulneració de drets i/o posicions jurídiques de tercers per part d’altres tercers que es troba a disposició dels usuaris d’aquest espai web.

Darrera actualització: 15 d’abril del 2020